Kartoitus – pohjan luominen pilotille

Etsivän nuorisotyön pilotti Fuengirolassa on alkanut syyskuussa kartoittamisvaiheella Nuorten taidetyöpajan Katrin avustuksella. Etsivän työn menetelmän ensimmäinen vaihe on eri keinoin hankkia tietoa kohdealueesta ja kohderyhmästä. Tietoinen kartoittaminen vaatii aluksi työntekijän mahdollisten aikaisempien kokeusten ja oletusten käsittelyä, jotta pystytään olemaan avoimia uudelle tiedolle.

Kartoittamisessa kerätään tietoa ensinnäkin tilastojen ja artikkelien kautta, toiseksi haastattelemalla alueella asuvia ja työskenteleviä eri-ikäisiä ihmisiä sekä nuorten kanssa työskenteleviä tahoja. Kolmanneksi jalkaudutaan eri viikonpäivinä ja vuorokaudenaikoina paikoille, jossa oletettavasti voi olla kohderyhmää. Ensin tutkitaan, sitten hutkitaan.

Omat aikaisemmat kokemukset ohjasivat tekemään katukartoitusta tietyissä paikoissa. Valitsimme paikoiksi Los Pacosin puistoalueen, Härän alueen, Miramarin ja myöhemmin käymme vielä rannoilla. Olen tehnyt aiemmin Tampereella etsivässä työssä kenttätyötä kaduilla yhteensä noin 8 vuotta. Pääsääntöisesti kaduilla hengaavat nuoret ovat alaikäisiä, mutta sieltä löytyy myös täysi-ikäisten nuorten porukoita.

Espanjassa ilmasto tarjoaa paremmat mahdollisuudet ulkona kokoontumiseen. Oletuksena oli, että joitain suomalaisia nuorisoporukoita voitaisiin tavoittaa kaduilta. Yllättävän vähän kuitenkin näemme nuorten porukoita hengailemassa katukartoituksen ajalla. Pari reipasta nuorta onneksi antoivat meille vahvistuksen siitä, mitä olimme päätelleet esimerkiksi Miramarin ympäristöstä kokoontumispaikkana. Mitä teemme tällä tiedolla?

Kartoituksen jälkeen valitaan ne paikat, jossa näyttää olevan eniten nuoria. Nuorille esittäydytään ja kerrotaan keitä olemme ja miten voimme olla heille hyödyksi. Nuoret puolestaan saavat kertoa itsestään ja elämästään juuri niin paljon tai vähän kuin itse sillä hetkellä haluavat. Jatkossa liikutaan säännöllisesti niillä paikoilla ja ollaan saatavilla, jos nuoret haluavat jutella kuulumisistaan tai tarvitsevat tukea johonkin asioihin. Etsivän työn yhtenä päätehtävänä on tuoda ajankohtaista tietoa nuorten tilanteista päättäjille ja koittaa vaikuttaa myös sitä kautta nuorten hyvinvoinnin edistämiseen.

Suomalaisten tarkkoja määriä on vaikea nähdä tilastoista, joten tärkeä tietoa kootaan haastattelemalla alueella asuvia ihmisiä ja nuorten kanssa toimivia tahoja. Näitä tietoja käytetään hyväksi, kun suunnitellaan millaisille palveluille on tarvetta ja missä. Samalla selvitetään mitä on jo tarjolla sekä millaisella yhteistyöllä voisimme tukea toinen toisiamme, jotta saisimme mahdollisimman kattavasti helposti saatavia osallistumisen mahdollisuuksia ja tukea niin arkeen kuin pulmatilanteisiin.

Tärkein tiedonlähde mallin suunnitteluun on tietysti kohderyhmään kuuluvat nuoret. Tavoitteena on löytää mahdollisimman erilaisissa elämäntilanteissa olevia nuoria ja nuoria aikuisia, kuulla heidän tarinoita Fuengirolaan tulemisesta ja tänne asettautumisesta sekä mitkä heidän toiveet ja tarpeet ovat tai olisivat olleet osallisuuden tukemiseksi. Emme etukäteen halua rajata kohderyhmää muuten kuin ikäryhmän kautta, sillä ihan kuka tahansa voi kokea tarvetta esimerkiksi mielekkäälle tekemiselle, sosiaaliselle verkostolle, kuuntelemiselle, yhdessä tarvittavien sote-palvelujen saamiseen tai vaikka asuntojen etsimiselle.

Tai tarvetta ihan jollekin muulle, mikä selviää meille sitä paremmin mitä enemmän pääsemme kohtaamaan ihmisiä. Jokainen kohtaaminen on tärkeä, kiitos jo nyt kaikille oman tarinansa kertoneelle!

Kuulemisiin ja kohtaamisiin,

Karita

Ps. Kiitos mahtavalle kenttäparille Katrille, joka toimi kuin vanha konkari